Get_next_line

GET_NEXT_LİNE NOTLARIM

Merhabalar bugün get_next_line fonksiyonunu inceleyeceğiz.
 
get_next_line fonksiyonu, bir dosya veya başka bir veri kaynağından satır satır okumak için kullanılan bir C fonksiyonudur. Bu fonksiyon, bir file descriptor (dosya tanımlayıcısı) veya başka bir veri kaynağını alır ve okunan her satırı bir dizi olarak döndürür. Bu fonksiyon, dosya sonunda EOF (End Of File) döndürdüğünde NULL döndürür. Bu fonksiyon genellikle çoklu dosya okuma veya bir dosyadaki verileri satır satır işlemek için kullanılır.

 
Utils Dosyası Nedir?
"utils.c" genellikle bir C programlama dili için yazılmış bir kaynak kod dosyasıdır. Bu dosya içerisinde, programın ihtiyacı olan fonksiyonlar, veri yapıları veya diğer kod parçacıkları bulunabilir. Utils, kullanılan programın işlevselliğini arttırmak veya kolaylaştırmak için yazılmış genel amaçlı fonksiyonları içerebilir.
 
Buffer Size Nedir?

Buffer, bellekte veri saklamak için kullanılan bir tampon alandır. Buffer size, tamponun bellekte kapladığı alanı ifade eder. Okuma ve yazma işlemlerinde, veri tampon aracılığıyla okunur veya yazılır. Bu, veri saklama veya okuma işlemlerinin daha hızlı ve etkili hale gelmesini sağlar. Örneğin, dosya okuma işlemi sırasında, veri tampona okunur ve daha sonra parça parça okuma işlemi yapılır. Bu yöntem, dosya boyutunun büyük olması durumunda veri okuma işlemlerinin daha hızlı olmasını sağlar.

C dilinde buffer kullanmak için malloc() veya calloc() gibi fonksiyonlar kullanılabilir, veya direkt olarak isim verilmeden tanımlanabilir.

Read() Fonksiyonu Nedir?
C dilinde read() fonksiyonu, bir dosyadan veri okuma işlemi yapmak için kullanılır. Bu fonksiyon, açılmış olan dosyanın file descriptor'unu, okuma için kullanılacak bellek adresini ve okunacak byte sayısını alır. Örnek olarak: 
 
buff_size = read(fd, temp, BUFFER_SIZE);

Bu örnekte, fd dosya descriptor'u, temp okuma işlemi için bellekte ayrılmış alan, BUFFER_SİZE ise okunmak istenen byte sayısıdır. 

  • Okunacak boyut eğer 0 ise, fonksiyon 0 döndürür.
  • Eğer okuma işlemi başarılı oldu ise, geri dönen değer okunan verinin gerçek boyutudur.
  • Eğer okuma işlemi başarısız oldu ise, fonksiyon -1 değerini döndürür. ve errno global değişkeni ile hata nedeni belirlenebilir.
  • Eğer okuma işlemi başarılı oldu ise ve daha fazla okunacak byte kalmamışsa, fonksiyon dosyanın bittiğini göstermek adına 0 döndürür.
Ayrıca, read() fonksiyonu çoklu file descriptor kullanarak aynı anda birden fazla dosyadan okuma işlemi yapabilir veya timeout ile kullanılarak okuma işlemi sırasında bekleme yapabilir.
 
Statik Değişkenler Nedir?
C dilinde, statik değişkenler program çalışma süresi boyunca değerlerini koruyan değişkenlerdir. Statik değişkenler, programın çalışması sırasında tanımlanır ve program sonlandığında bellekte silinmezler. Ayrıca, statik değişkenler sadece tanımlandıkları fonksiyon veya global alanda görülebilirler.
Statik değişkenler, fonksiyon çağrıları arasında değerlerini koruyan değişkenler olarak kullanılabilir. Örneğin, bir fonksiyon içinde tanımlanan statik değişken, her fonksiyon çağrısı sırasında değeri korunur ve sonraki çağrıda eski değerine erişilebilir.

Aşağıda bir örnek verilmiştir:
#include <stdio.h>

void func() {
static int x = 0;
x++;
printf("x = %d\n", x);
}

int main() {
func(); // x = 1
func(); // x = 2
func(); // x = 3
return 0;
}
 
Bu örnekte, func() fonksiyonu içinde statik olarak tanımlanmış x değişkeni her fonksiyon çağrısı sırasında değerini korur ve sonraki çağrıda eski değerine erişilebilir.  Ayrıca, global alanda tanımlanmış statik değişkenler, diğer fonksiyonlar tarafından da erişilebilirler ve program çalışma süresi boyunca kalıcı olarak bellekte saklanırlar.

Yorumlar